WD-01 Tekstitöötluse baaskoolitus MS Word baasil

Kestvus
8 akadeemilist tundi
Teema
Word
Koolitaja
Silver Toompalu

Koolituse eesmärk on arendada tekstitöötlusvahendite tulemuslikku kasutamist suurendades seeläbi töötajate efektiivsust korrektselt vormistatud dokumentide loomisel.

Tekstitöötluse baaskoolitus on mõeldud arvutikasutajatele, kes on tekstitöötlustarkvaraga vaid põgusalt tutvunud või on iseõppijad ning soovivad põhjalikumalt ja süsteemsemalt õppida tundma Wordi töövahendeid ja funktsioone.

Käsitletavad teemad

Tekstitöötluse põhitõed

 • Tekstitöötluse põhimõtted, teksti selekteerimise võimalused
 • Teksti sisestamine ja vormindamine, teksti paigutamine, õigekirja kontroll, teksti otsimine ja asendamine
 • Loetelude kasutamine ja kohandamine

Objektide lisamine

 • Tabeli töövahendi kasutamine, tabelite vormindamine
 • Piltide jm graafiliste objektide lisamine ja muutmine
 • Joonealused märkused

Lehekülje häälestus, trükiettevalmistus, salvestamine

 • Lehekülje seaded väljatrükiks
 • Päiste-jaluste kasutamine
 • Failivormingud, salvestamine erinevatesse vormingutesse (sh PDF)
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kasutada dokumentide vormistamisel sobilikke töövahendeid;
 • lisada dokumenti pilte ja tabeleid ning neid vajadusel korrigeerida;
 • muuta lehekülje seadeid ja teha korrektset väljatrükki.
Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse tõend osaletud koolituspäevade kohta.