MS SQL Server Express 2019 ja SSMS paigaldamine

 

MS SQL Server Express 2019 on tasuta andmebaasiserver, mis sobib väga hästi väiksemate andmebaasilahenduste ehitamiseks ja õppimiseks. Graafilise töökeskkonnana saab sinna juurde kasutada samuti tasuta MS SQL Server Management Studio (SSMS) tarkvara.

 

1. MS SQL Server 2019 Express Editioni saate alla laadida järgnevalt veebilingilt: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads 

2. Sealt valige Express versioon (joonisel tähistatud kollase raamiga) ning laadige installeeritav fail oma arvutisse. 

Pilt-1

 

3. Käivitage allalaaditud fail "SQL2019-SSEI.Expr.exe" ning valige soovitavalt installimise tüübiks Basic. Tüüp Custom võimaldab mõningate omaduste kohandamist, Download Media laadib installipaketi alla, kuid ei alusta installeerimist. 

NB! Tööandja arvuti puhul on otstarbekas käivitada installeerimisprotsess arvuti kasutaja konto alt ning siis vajalikul hetkel anda arvuti administraatori kasutajanimi ja parool (seda teeb sel juhul teie asutuse IT tugi) - nii saab teie kasutajakonto paigaldamise käigus ka lokaalsesse arvutisse paigaldatavas andmebaasiserveris automaatselt vajalikud õigused. Oluline on, et kasutaja saaks endale andmebaasiserveris privileegi dbcreator.

Pilt-3

 

4. Nõustuge litsentsilepinguga, valides Accept.

Pilt-4

 

5. Valige vaikimisi installimise asukoht (C:\Program Files\Microsoft SQL Server) või vajadusel muutke, seejärel valige Install.

Pilt-5

 

6. Järgneb installipaketi allalaadimine ja paigaldamine. 

Pilt-6a

Pilt-6b

 

7. Kui allalaadimine ja paigaldamine on edukalt lõppenud, klõpsake nupul Install SSMS või laadige SQL Server management Studio alla veebilingilt 
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15 ning klõpsake allpool kollase taustaga esile toodud lingil.

Pilt-7

 

8. Pärast faili "SSMS-Setup-ENU.exe" allalaadimist käivitage see ning valige nupp Install.

Pilt-8a

Pilt-8b

 

9. Pärast paigalduse lõppu taaskäivitage arvuti. 

Pilt-9

 

10. SSMS tarkvara käivitamiseks avage Start-menüü ning leidke tarkvara SQL Server Management Studio ning käivitage see. 

Pilt-10

 

11. Avanenud aknas saate võtta ühendust värskelt paigaldatud andmebaasiserveriga, serveri nimi (Server name) on eeldatavasti kujul ARVUTINIMI\SQLEXPRESS. Valige Connect.

Pilt-11

 

NB! Kui Server name real ei olnud ühtegi andmebaasiserverit, avage Server name lahtri lõpus olevast noolekesest ripploetelu ja valige korraldus . Avanevas aknas klõpsake valiku Database Engine ees oleval plussikesel ning leidke avanevast nimekirjast äsja paigaldatud andmebaasiserveri nimi. Kui seal vastavat nime ei ole, ebaõnnestus mingil põhjusel andmebaasiserveri paigaldus. Sel juhul võiks proovida uuesti läbida käesoleva juhendi sammud 3...6 ning seejärel jätkata sammust 9. 

 

12. Kui SQL Server Management Studiol õnnestus luua ühendus andmebaasiserveriga, avanes teile eeldatavalt järgmine pilt. Käsuakna avamiseks valige nupp New Query

 

13. Kontrollimaks, kas teil on olemas õigus luua andmebaasiserverisse uut andmebaasi, sisestage avanenud aknasse korraldus CREATE DATABASE Proov ning käivitamiseks vajutage nuppu Execute (või klaviatuurilt funktsiooniklahv F5). 

 

14. Oodatav tulemus on, e akna alumises pooles teavitatakse korralduse täitmise õnnestumisest (Commands completed successfully).
Sel juhul on vajaliku tarkvara paigaldamine õnnestunud ning oled valimis osalema SQL päringukeele koolitusel!

 

 

 

NB! Kui sammu 13 täitmise tulemusena said päringuaknasse tulemuseks punase kirjaga veateate "CREATE DATABASE permission denied in database 'master'", on lokalse andmebaasi administraatoril (tavaliselt siis teie asutuse IT tugi) vaja anda teie kasutajakontole andmebaasiserveris õigus/roll dbcreator või lisada teie kasutajakonto lokaalse andmebasi sysadmin gruppi. Viimast tegevust võimaldab automatiseerituna teha skript, mis on võimalik alla laadida aadressilt https://gist.github.com/wadewegner/1677788. See skript tuleb käivitada teie kasutajakonto alt ning käivitamiseks vajab administraatori luba. Tulemusena lisatakse arvutisse hetkel sisse loginud Windows'i kasutajakonto lokaalse andmebasiserveri SQLEXPRESS sysadmin gruppi. 

This is the screenshot and the error message i used to get when i create a database in sql server 2008