Privaatsuspõhimõtted

Sissejuhatus

 • Käesolevad privaatsuspõhimõtted annavad infot kuidas OfficePoint OÜ kogub ja kasutab isikuandmeid officepoint.ee veebilehe kasutamisel, sealhulgas isikuandmeid, mida veebilehe kasutaja annab seoses mõne teenuse või uudiskirja tellimisel.
 • Veebipoe officepoint.ee isikuandmete vastutav töötleja on OfficePoint OÜ (reg nr 12943735) asukohaga Loone küla, Kohila vald, 79831 Raplamaa; tel: +372 511 6117, klienditoe e-post: koolitus@officepoint.ee.

Töödeldavad isikuandmed

 • Veebipoe tööprotsesside käigus kogutakse ja töödeldakse järgmisi andmeid:
  • koolitusel osaleja nimi, isikukood, e-posti aadress;
  • koolituse tellija nimi, e-posti aadress ja telefon;
  • vastaval juhul koolituse tellija ettevõtte nimi, registrikood ja postiaadress;
  • pangakonto number – juhul, kui tellimuse eest tasutakse käsitsi pangaülekandega või on alus koolitustasu tagastamiseks ja tellija on selleks pangakonto numbri esitanud (pangalingi kaudu tasumisel on veebilehel kasutuses Maksekeskus AS teenused ning sel juhul OfficePoint OÜ tellija pangainfot ei töötle);
  • ostetud koolituste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • uudiskirja tellija nimi, e-posti aadress ja huvipakkuvad teemad.
 • OfficePoint OÜ ei kogu ega töötle eriliigilisi (tundlikke) isikuandmeid (näiteks terviseandmed, usulised ja poliitilised veendumused jms).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning seadusega lubatud viisil ja ulatuses.
 • Isikuandmeid kasutatakse kliendiga seotud tellimuste haldamiseks, arvete edastamiseks, tasumata arvete meeldetuletusteks, koolituse läbimisel tunnistuse väljastamiseks ja tagasiside küsimiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, koolitus, maksumus, tasumise andmed, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi jmt, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste tellimise ja osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi, tellitud koolituse korralduslik info jms).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 • Muude seadusest tulenevate nõuete täitmiseks (ametiasutuste seadusjärgsete nõuete korral, tellija või osaleja poolt esitatud seadusest tulenevate päringutele vastamiseks, raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks jms).

Isikuandmete edastamine

 • Isikuandmeid edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Kui ostu eest tasutakse pangalingi kaudu, edastatakse makse teostamiseks vajalikud andmed aktsiaseltsile Maksekeskus.
 • Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse raamatupidamistoimingute tegemiseks vajalikud isikuandmed teenusepakkujale.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse (näiteks makseteenuse platvorm) või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmeid kasutada selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete säilitamine

 • Isikuandmeid, mis on seotud raamatupidamislike või koolitustel osalemise või tunnistuse väljastamisega seotud andmetega, säilitatakse nii kaua, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks, seadusest tulenevalt või OfficePoint OÜ õiguste kaitsmiseks vajalik.

Muud tingimused

 • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe vahendusel.
 • Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui ühe kuu jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi ja ulatust.
 • E-posti aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi edaspidi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 • OfficePoint OÜ ei saada rämpsposti ega ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele nende turundusinfo edastamiseks.
 • OfficePoint OÜ võib käesolevaid Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudetud tingimused veebilehel officepoint.ee.

Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (koolitus@officepoint.ee).
 • Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

OfficePoint OÜ