Sisekoolitused

Sisekoolitusena läbi viidavad kasutajakoolitused on suunatud otseselt Teie organisatsiooni töötajatele, olles Teie ettevõtte jaoks soodsam kui avatud koolitused, samuti tagades privaatsuse ning täpsema teemakohasuse ja vastavuse Teie asutuse vajadustele.

Sisekoolituse läbiviimine hõlmab endas järgmisi samme.

  • Koolitusvajaduse selgitamine/täpsustamine – koolitaja külastab teie ettevõtet, vajadusel tutvub koolitusega seonduvas ulatuses teie töö- ja äriprotsessiga ning selgitab koostöös Teie esindajaga välja täpsema koolitusvajaduse. Kokku lepitakse täpsem tegevuskava ja koolituse sisu.
  • Eeltestimine – suurema koolitatavate arvu korral on tihti mõistlik moodustada koolitusgrupid osalejate arvutioskuse tasemete järgi. Vastavalt eeltestimise tulemustele saame moodustada erineva tasemega koolitusgrupid, kelle jaoks saame vajadusel kohandada koolituse sisu ja rõhuasetusi.
  • Kohandatud koolitusmaterjalid – vastavalt eeltestimise tulemustele saab erineva tasemega gruppidele koostada erinevad koolitusmaterjalid. Praktiliste ülesannete jaoks saab võimalusel kasutada ka ettevõtte enda alusfaile, suurendades nii osalejate seotust koolitusel kasutatavate näidetega ja maksimeerides osalejatele saadavat kasulikkust.
  • Privaatsus – kuna sisekoolitusel osalevad ainult Teie organisatsiooni töötajad, on tagatud usaldus ja konfidentsiaalsus, mis omakorda toetab võimalust kasutada praktiliste näidete puhul organisatsiooni spetsiifilisi alusmaterjale.
  • Teadmiste kinnistamine ja järelkonsultatsioon – vajadusel on võimalik koolituse järgselt küsida koolitajalt õpitud teemadel nõu e-posti teel.
  • Koolituse läbiviimise koht ja vahendid – tavaliselt toimuvad sisekoolitused tellija ruumides – nii ei pea Teie töötajad lahkuma töökohalt ega planeerima täiendavat logistikat. Soovi korral on võimalik korraldada koolitused ka mujal. Vajaduse korral on koolitustel võimalik kasutada meie sülearvuteid koos vajaliku litsentseeritud tarkvaraga.
  • Koolituse tagasiside – peale koolituse toimumist palume alati osalejatel anda tagasisidet toimunud koolitusele. Kokkuvõtte saadud tagasisidest koos osalejate ja koolitaja kommentaaridega edastame koolituse tellijale, et edasiste tegevuste planeerimisel arvestada väärtusliku tagasisidega.

Küsi pakkumist

Täiendavat informatsiooni sisekoolituste kohta küsige aadressil koolitus@officepoint.ee või telefonil 511 6117.