PP-01 Esitluse koostamine ja esitamine tarkvara MS PowerPoint abil

Maht
8 akadeemilist tundi
Teema
PowerPoint
Koolitaja

Koolituse eesmärk on tutvustada MS PowerPointi võimalusi esitluste koostamisel ja haldamisel, õpetada esitlusmallide ja kujunduste loomist ja kasutamist ning anda juhiseid visuaalselt nauditavate esitluste loomiseks.

Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kel on vaja luua professionaalseid ja hästi struktureeritud esitlusi.

Käsitletavad teemad

Esitluse sisu loomine

 • Erinevat tüüpi slaididele sisu lisamine
 • Kujundusobjektide ja graafika lisamine
 • Graafiliste objektide täiendav disain
 • Märkmete lisamine slaididele

Slaidi kujundusmallide kasutamine

 • Esitlusele kujundusmalli rakendamine
 • Kujundusmalli elementide kujunduse muutmine
 • Juhtslaidide (Master) kasutamine

Animatsioonid

 • Objektide ja slaidivahetuse animeerimine
 • Animatsioonide ajalise kestuse seadistamine

Esitluse kasutamise võimalused

 • Esitlusel kahe ekraani kasutamise seadistamine
 • Märkmete ja esinejavaate kasutamine esinemisel
 • Esitluse salvestamine slaidiseansina
 • Jaotusmaterjali esitamine PDF failina
 • Esitluse salvestamine videona (koos veebikaamera pildiga)
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kasutada PowerPointi töövahendeid professionaalse esitluse loomiseks;
 • luua ja kasutada kujundusmalle ja juhtslaide;
 • kasutada animatsioone objektide ja slaidide animeerimiseks;
 • kasutada esinejavaadet ning häälestada kahe ekraani kasutamine esitluse ajaks;
 • salvestada esitlust erinevates vormingutes, sh videona.
Õppe maht

Koolituse raames läbitav õppe maht koosneb 8 ak tunni ulatuses auditoorsest tööst. 

Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windowsi töökeskkonna ja töövõtetega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus, soovi korral ka pabertunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.