WD-02 Lepingute, taotluste jm dokumendivormide loomine MS Wordis

Kestvus
8 akadeemilist tundi
Teema
Word
Koolitaja
Silver Toompalu

Koolituse eesmärk on õppida koostama täidetavaid blankette ja lepinguvorme, mis tagavad dokumendi  visuaalselt hea väljanägemise, teksti kaitstuse ning vormi vahendite kasutamise tulemusena korrektselt täidetavate dokumendiblankettide loomise.

Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kellel on vaja koostada täidetavaid dokumendiblankette, lepingupõhjasid jm struktureeritud dokumente.

Käsitletavad teemad

Töö laadide ja loeteludega

 • Loetelude kasutamine ja kohandamine
 • Laadide kasutamine dokumentidest vorminduste leidmiseks ja muutmiseks
 • Sektsioonide kasutamine, päised-jalused erinevates sektsioonides

Vormielementide kasutamine

 • Tabeli töövahendi kasutamine dokumendi kujundamisel
 • Vormielementide kasutamine elektroonselt täidetava blanketi peal
 • Dokumendi kaitsmine, kaitstud alasse vormide lisamine

Töö dokumendiga

 • Dokumendi kaitsmine muudatuste jälitamiseks
 • Kommentaaride kasutamine
 • Hulgipostituse (Mail Merge) kasutamine

Lehekülje häälestus, trükiettevalmistus, salvestamine

 • Lehekülje seaded väljatrükiks
 • Failivormingud, salvestamine erinevatesse vormingutesse (sh PDF)
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kasutada blankettide vormistamisel sobilikke töövahendeid;
 • kasutada dokumendi vormistamisel laade, päiseid-jaluseid, loetelusid jms;
 • lisada dokumendi sisusse täidetava vormi elemente;
 • kaitsta dokumenti, jälitada dokumendis tehtud muudatusi, lisada kommentaare;
 • kasutada hulgipostituse (Mail Merge) töövahendit lepingute ja blankettide loomisel.
Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav MS Word töökeskkonna ja töövõtetega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse tõend osaletud koolituspäevade kohta.