EX-04 Ärianalüüsi ja aruandluse vahendid Power Query ja Pivot Table

Aeg
09.02.2023 kell 09:00-16:00
10.02.2023 kell 09:00-16:00
Maht
16 akadeemilist tundi
Teema
Excel, Power Query
Koolitaja

Koolituse eesmärk on arendada oskusi, kasutamaks Power Query tehnoloogiat, mis võimaldab kasutajal luua andmeühendusi erinevate andmeallikate vahel (nt Exceli failid, SQL andmebaasid, veebi platvormid jms) ning teostada andmete puhastamise, kombineerimise ja agregeerimise protseduure, et valmistada andmed ette edasiseks analüüsiks näiteks PivotTable abil.

Kursus on mõeldud Exceli igapäevastele kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ning aruandluse automatiseerimist võimaldavate töövahendite kasutamine.

Hinnale ei lisandu käibemaksu. OfficePoint OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

Soodustus ca 10%, kui broneerid rohkem kui kaks kohta korraga. Kui broneerid üle nelja koha korraga, siis on soodustus ca 15%.

Veel samal teemal

Käsitletavad teemad

Exceli töökeskkonnas tegutsemist efektiivistavad töövõtted

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks
 • Tabeli objekti kasutamine ja eelised, valemite loogika muutused
 • Andmetabeli ülesehituse vead, mis takistavad hiljem andmete töötlemist ja analüüsimist Exceli töövahenditega
 • Tingimusliku vormingu (Conditional Formatting) kasutamine
 • Klahvikombinatsioonid piirkondade selekteerimiseks

Töö andmebaasidega

 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
 • Liigendtabeli (Pivot Table) loomine ja kasutamine
 • Liigendtabeli ülesehituse loogika, agregeerimisfunktsioonide muutmine
 • Filtrite kasutamine, Slicer, Timeline
 • Liigendtabeli andmeallika värskendamine
 • Liigendtabeli põhjal diagrammi loomine
 • Joonise viimine teise tarkvarasse (nt PowerPoint), kaasnevad ohud

Valik tööd hõlbustavaid Exceli funktsioone

 • Tingimusfunktsioonid (IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS)
 • Loogikafunktsioonid (AND, OR, XOR, NOT)
 • Valikufunktsioonid (IF, IFERROR, IFNA, SWITCH, CHOOSE)
 • Infofunktsioonid (ISNUMBER, ISTEXT, ISBLANK, ISFORMULA)
 • Kuupäevafunktsioonid (TODAY, DAY, MONTH, YEAR, EOMONTH, EDATE, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, NETWORKDAYS, WORKDAY.INTL, NETWORKDAYS.INTL)
 • Ümardamisfunktsioonid (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, TRUNC, MROUND, CEILING, FLOOR)
 • Otsingufunktsioonid (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
 • Tekstifunktsioonid (LEFT, RIGHT, MID, LEN, LOWER, UPPER, PROPER, VALUE, NUMBERVALUE, FORMULATEXT, TRIM)

Uued Office365 funktsioonid

 • SORT, SORTBY
 • FILTER
 • UNIQUE
 • XLOOKUP, XMATCH
 • TRANSPOSE

Andmehõive automatiseerimine Power Query abil

 • Andmete importimine erinevatest allikatest (veeb, Excel, CSV, TXT, SQL jm)
 • Andmete korrastamine analüüsiks
 • Append- ja Merge-tüüpi päringud, seosetüübid
 • Uute tunnuste arvutamine M Language abil
 • Power Query ja Pivot Table abil kokkuvõtete loomine, praktilised näited
 • Päringu muutmine, andmete värskendamine

Tehisintellekti kasutamine Excelis

 • Tehisintellekti (AI) võimaluste kasutamine keerukamate valemite loomiseks ChatGPT abil
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kasutada edasijõudnud kasutaja tasemel Exceli andmeanalüüsi töövahendeid;
 • koostada erinevate funktsioonidega keerukamaid valemeid ühe ja mitme töölehe või faili piires;
 • kasutada põhilisi andmebaasi tegevusi (sort, filter);
 • kasutada Office365 uusi dünaamilisi funktsioone;
 • luua ja muuta liigendtabelit (Pivot Table) ning kujundada endale algandmetest sobiva aruande;
 • kasutada automatiseeritud andmehõiveks ja korrastamiseks Power Query töövahendit;
 • kasutada tehisintellekti (AI) võimalusi keerukamate valemite loomiseks ChatGPT abil.

 

Õppe maht

Õppe kogumaht on 26 ak tundi (sh kodused tööd ja koolitusmaterjalide läbitöötamine koolituspäeva järgselt), millest auditoorse ja praktilise töö maht moodustab 16 ak tundi. 

Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Exceli töökeskkonna ja töövõtetega.

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

 

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus, soovi korral ka pabertunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.

 • Sain hea ülevaate Power Queryst ja täiendusi Pivot Table kasutamisest. Palju häid kasutusvõimalusi, et paremini ja kiiremini tööd teha.

  [Anonüümne osaleja]