EX-03 Exceli valemid ja funktsioonid

Maht
26 akadeemilist tundi
Teema
Excel, Andmeanalüüs
Koolitaja

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste õppida tundma Exceli erinevates funktsioonirühmades olevate funktsioonide poolt pakutavaid võimalusi andmete töötlemisel ja analüüsimisel.

Kursus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes soovivad põhjalikumalt õppida tundma Exceli valemites kasutatavaid funktsioone, et oma andmeid efektiivsemalt töödelda ja analüüsida.

Käsitletavad teemad

Valemite ja funktsioonide kasutamine

 • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel
 • Suhteline ja absoluutaadress; nimelised piirkonnad
 • Automaattabelite kasutamine, täiendavad võimalused, summarea lisamine
 • Muudatused valemi ülesehituses automaattabelite kasutamisel
 • Excel 365 dünaamilised massiivid (juhul, kui osalejate tarkvara versioon võimaldab)
 • Valemite veakontroll ja valemiaudit
 • Valemite kaitsmine, valemite lukustamine ja peitmine
 • Andmesisestuspiirangute seadmine (Data Validation)
 • Valemite kasutamine tingimusvormingute (Conditional Formatting) määratlemisel

Erinevate rühmade funktsioonide praktiline kasutamine

 • Finantsfunktsioonid (PMT, IPMT, PPMT, FV, NPER, XIRR jm)
 • Statistikafunktsioonid (AVERAGE, COUNT, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, CORREL jm)
 • Kuupäeva- ja ajafunktsioonid (TODAY, EDATE, EOMONTH, WEEKDAY, NETWORKDAYS jm)
 • Matemaatikafunktsioonid (ROUND, INT, TRUNC, SUMIF, SUMPRODUCT, MOD, POWER jm)
 • Otsingu- ja viitefunktsioonid (VLOOKUP, INDEX, MATCH, OFFSET, ROW, COLUMN jm)
 • Andmebaasifunktsioonid (DSUM, DAVERAGE, DCOUNT jm)
 • Tekstifunktsioonid (CLEAN, FIND, LEN, LEFT, RIGHT, LOWER, UPPER, SEARCH, TRIM jm)
 • Loogikafunktsioonid (IF, IFERROR, AND, OR, NOT jm)
 • Informatsioonifunktsioonid (ISNUMBER, ISDATE, ISEVEN, ISODD, ISTEXT, TYPE jm)
 • Uued funktsioonid Excel 365-s (FILTER, SORT, UNIQUE, SEQUENCE, XLOOKUP, XMATCH, RANDARRAY) * juhul, kui osalejate tarkvara versioon võimaldab

Täiendavad võimalused

 • Uute kasutajafunktsioonide loomine VBA vahenditega
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kasutada erinevate kategooriate funktsioone andmete töötlemiseks;
 • kaitsta valemeid volitamata või juhusliku muutmise eest;
 • luua uusi lihtsamaid kasutajafunktsioone VBA vahenditega;
 • kasutada Excel 365 uusi dünaamilisi funktsioone.
Õppe maht

Õppe kogumaht on 26 ak tundi (sh kodused tööd ja koolitusmaterjalide läbitöötamine koolituspäeva järgselt), millest auditoorse ja praktilise töö maht moodustab 16 ak tundi. 

Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Exceli töökeskkonna ja töövõtetega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus, soovi korral ka pabertunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.