EX-02 Andmehaldus ja -analüüs Excelis edasijõudnutele

Kestvus
16 akadeemilist tundi
Teema
Excel, Andmeanalüüs
Koolitaja
Silver Toompalu

Koolituse eesmärk on arendada igapäevaste arvutikasutajate oskusi Exceli tarkvarapaketi töövahendite ja võimaluste süvendatud kasutamiseks igapäevatöös.

Kursus on suunatud Exceli põhjalikumatele kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja uute võimaluste nägemine. Koolitus sobib hästi kõigile, kes on Exceli igapäevased kasutajad, et korrastada ja täiendada süsteemse lähenemise abil oskusi erinevate tabelarvutuse töövahenditega töötamisel.

Käsitletavad teemad

Töö andmetabelitega

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks
 • Lahtrite tingimuslik vormindamine, vormingute eemaldamine
 • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel
 • Paanide külmutamine, akna tükeldamine, dokumendi avamine mitmes aknas
 • Lahtrite lukustamine, valemite peitmine
 • Töölehtede ja andmefailide kaitsmise võimalused
 • Automaattabelite kasutamine, täiendavad võimalused, summarea lisamine
 • Muudatused valemi ülesehituses automaattabelite kasutamisel

Töö valemite ja funktsioonidega

 • Suhteline ja absoluutaadress; nimelised piirkonnad
 • Töö funktsioonidega (arvutus-, kuupäeva-, otsingu-, teksti-, loogika- ja infofunktsioonid)
 • Valemid, mis kasutavad andmeid teistelt töölehtedelt või teisest failist
 • Valemite veakontroll ja auditeerimine

Andmeanalüüsi töövahendid

 • Tabeli sorteerimise võimalused, sorteerimise seaded
 • Automaatfiltrite kasutamine, andmebaasi­funktsioonid
 • Andmete analüüs liigendtabeli (Pivot Table) töövahendi abil
 • Liigendtabelile arvutuslike väljade lisamine
 • Liigendtabeli funktsioonide muutmine (sum, count, %) ja filtrite rakendamine
 • Liigendtabeli andmeallika muutmine ja värskendamine
 • Liigendtabeli alusel diagrammide loomine ja redigeerimine
 • Diagrammi kopeerimine teise tarkvarasse (nt PowerPoint), kaasnevad ohud

Excel 365 uued funktsionaalsused (* juhul, kui osalejate tarkvara versioon võimaldab)

 • Dünaamilised massiivid Excel 365-s, valemite loogika muutused
 • Uued funktsioonid Excel 365-s
 • (FILTER, SORT, UNIQUE, SEQUENCE, XLOOKUP, XMATCH)
 • FILTER funktsiooni abil veergude filtreerimine (lisaks ridade filtreerimisele)
 • Valemi levimise vead ja nende lahendamine (#SPILL)

Andmete importimine Power Query töövahendi abil

 • Andmete importimine erinevatest allikatest (veeb, Exceli fail, tekstifail, kaust)
 • Andmete korrastamistegevused päringuredaktoris
 • Append- ja Merge-tüüpi päringute kasutamine, seosed päringute vahel
 • Power Query ja Pivot Table abil kokkuvõtete loomine, praktilised näited
 • Päringu muutmine, andmete värskendamine
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kasutada edasijõudnud kasutaja tasemel Exceli andmeanalüüsi töövahendeid;
 • koostada erinevate funktsioonidega keerukamaid valemeid;
 • luua ja muuta liigendtabelit (Pivot Table) ning kujundada endale sobiva aruande;
 • kasutada Excel 365 uusi dünaamilisi funktsioone*;
 • kasutada automatiseeritud andmehõiveks ja korrastamiseks Power Query töövahendit.
Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Exceli töökeskkonna ja töövõtetega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse tõend osaletud koolituspäevade kohta.

 • Koolituselt sai häid nippe suurte andmebaasidega töötamiseks. Koolitaja oli väga sõbralik ja rahulik ning tundus, et osalejatele sobiva tempoga. Koolitaja oskused veebipõhise koolituse läbiviimisel olid suurepärased.

  [Anonüümne osaleja]
 • Koolitaja teadis, millest rääkis. Meeldis, et ta hoiab end arengutega ka jooksvalt kursis. Samuti meeldis tema muhe olek ja see, et tegevused ning valemite sisu seletati lahti.

  [Anonüümne osaleja]
 • Asjatundlik lektor, kes silmnähtavalt tunneb teemat ega jäänud ühegi küsimusega hätta, oskab hästi reaalse eluga seostuvaid näiteid tuua ning teemat huvitavalt ja muhedalt esitada. Koolituse tempo täpselt paras.

  [Anonüümne osaleja]
 • Mulle meeldis koolitaja asjatundlikkus, praktilised näited. Ja mulle meeldis, et sai pärast koolitust järele vaadata ning et sai ka muid materjale vaadata, olgugi et selleks päriselu kõrvalt on pärast väga raske tegelikult aega leida.

  [Anonüümne osaleja]