BI-01 Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil

Aeg
27.04.2023 kell 09:00-15:40
28.04.2023 kell 09:00-15:40
Maht
20 akadeemilist tundi
Teema
Power BI, Power Query
Koolitaja

Koolituse eesmärk on

 • tutvustada andmete kogumise ja korrastamise automati­seerimise töövahendit Power Query, mille abil saab oluliselt suurendada erinevatest allikatest pärinevate andmete kogumise ja korrastamise efektiivsust ning
 • tutvustada tarkvara Power BI Desktop, mille abil luua ning jagada interaktiivseid aruandeid.

Kursus on mõeldud eelkõige arvutikasutajatele, et automatiseerida analüüsi aluseks oleva andmestiku kogumist ja korrastamist Power Query abil ning andmete edasist analüüsimist ja visualiseerimist töövahendiga Power BI Desktop.

Hinnale ei lisandu käibemaksu. OfficePoint OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

Soodustus ca 10%, kui broneerid rohkem kui kaks kohta korraga. Kui broneerid üle nelja koha korraga, siis on soodustus ca 15%.

Käsitletavad teemad

Andmete kogumine

 • Andmete importimine erinevatest allikatest (veebilehelt, andmebaasist, tekstifailidest, Exceli tabelitest jm).
 • Tabelites olevate andmete ühendamine (erinevates sama struktuuriga tabelites olevate andmete koondamine ühte tabelisse; erinevate struktuuridega tabelites olevate andmete ühendamine/vastavusse viimine).

Andmete korrastamine

 • Filtreerimine ja sorteerimine
 • Veergude ühendamine ja tükeldamine
 • Andmetüüpide korrigeerimine
 • Arvutuslike veergude lisamine Power Query M keele abil
 • Tingimuslausete koostamine M keele abil
 • Keerulisemate funktsioonide kasutamine

Päringu tulemuste kasutamine

 • Päringute muutmine ja värskendamine
 • Päringutulemuste kasutamine Power BI andmeallikana

Visuaalide loomine ja kasutamine

 • Lihtsamate visuaalide loomine ja täiendamine
 • Geograafilise info kasutamine
 • Maatriksid ja tabelid
 • Visuaalide kujundusvahendite kasutamine

Visuaalide koostöö

 • Erineva taseme filtrite ja tükeldajate (Slicer) kasutamine
 • Töölaua seadistamine

Sissejuhatus DAX avaldiste kasutamisse

 • Arvutuslikud veerud ja mõõdikud
 • Erinevate kiirmõõdikute loomine

Raporti avaldamine Power BI Service keskkonnas

 • Aruande laadimine veebikeskkonda
 • Rakenduse loomine ja kasutamine
 • Praktilised näited Power BI lahendustest
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • koguda andmeid erinevatest allikatest Power Query abil;
 • korrastada ja teisendada andmeid analüüsiks sobivale kujule;
 • kasutada keerukamaid andmeteisenduse funktsioone Power Query’s;
 • võtta päringutulemused kasutusele PivotTable või Power BI andmeallikana;
 • visualiseerida andmeid erinevate interaktiivsete arvjoonistega Power BI Desktop abil;
 • luua erinevaid kiirmõõdikuid DAX keele avaldiste abil;
 • kasutada Power BI tehisintellekti vahendeid andmete analüüsimisel.
Õppe maht

Õppe kogumaht on 26 ak tundi (sh kodused tööd ja koolitusmaterjalide läbitöötamine koolituspäeva järgselt), millest auditoorse ja praktilise töö maht moodustab 15 ak tundi. 

Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna töövõtetega ning oskab tavakasutaja tasemel kasutada MS Excel tarkvara.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus, soovi korral ka pabertunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.

 • Kõige enam meeldis koolituse asjalikkus ja meeldiv õhkkond!

  [Anonüümne osaleja]
 • Mulle meeldis, et räägiti ka Excelist ja Power Query-st ning et muuhulgas näidati ka, kust leida lisainfot kui midagi ei oska.

  [Anonüümne osaleja]
 • Meeldis andmete visualiseerimise osa, kus reaalselt oli näha, mida andmetega teha saab ja kui suures osas käsitsitööd programmi kasutamine igapäeva töös vähendaks.

  [Anonüümne osaleja]
 • Koolitus veebikeskkonnas oli ülimugav - sai jälgida koolitaja ekraani ning samal ajal ise teisel ekraanil samu asju katsetada, kiirelt sai jagada enda ekraani kui miskit enda töölehel oli valesti läinud ja vajas koolitaja abi.

  [Anonüümne osaleja]
 • Meeldisid koolitaja teadmised teemast ning head näited visualiseerimisest. Hea oli näha, mis on hea visuaali eelduseks - korralikud andmed ja oskus need andmed koos tööle panna.

  Peeter Kibe, Orkla Eesti AS
 • Rahulik ja väga arusaadavalt seletav koolitaja. Tempo oli täpselt paras, nii et ka enda arvutis jõudsin kõik etapid läbi teha. Igale küsimusele sai vastuse.

  [Anonüümne osaleja]