Andmehaldus ja -analüüs Excelis edasijõudnutele

Aeg
16.05.2019 kell 09:00-15:40
17.05.2019 kell 09:00-15:40
Toitlustus
Pauside ajal kohv, tee ja suupisted, lõunal on võimalik käia TTÜ kohvikutes.
Kestvus
15 akadeemilist tundi
Teema
Excel, Andmeanalüüs
Koolitaja
Silver Toompalu

Kursus on mõeldud Exceli põhjalikumatele kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja uute võimaluste nägemine. Koolitus sobib hästi kõigile, kes on Exceli igapäevased kasutajad, et korrastada ja täiendada süsteemse lähenemise abil oskusi erinevate tabelarvutuse töövahenditega töötamisel.

Koolituse eesmärk on arendada igapäevaste arvutikasutajate oskusi Exceli tarkvarapaketi töövahendite ja võimaluste süvendatud kasutamiseks igapäevatöös.

Hinnale ei lisandu käibemaksu. OfficePoint OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

Soodustus ca 10%, kui broneerid rohkem kui kaks kohta korraga. Kui broneerid üle nelja koha korraga, siis on soodustus ca 15%.

Käsitletavad teemad
 • Töö andmetabelitega
  • Lahtrite vormindamine, erinevad andmetüübid, vormingute eemaldamine
  • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel
  • Paanide külmutamine, akna tükeldamine
  • Lahtrite lukustamine ja valemite peitmine
  • Töölehtede ja andmefailide kaitsmise võimalused
  • Automaattabelite kasutamine, täiendavad võimalused, summarea lisamine.
 • Valemite kasutamine
  • Suhteline ja absoluutaadress; nimelised piirkonnad
  • Töö funktsioonidega (arvutus-, kuupäeva- ja otsingufunktsioonid)
  • Valemid, mis kasutavad andmeid teistelt töölehtedelt
  • Valemite veakontroll ja auditeerimine
 • Andmebaasi tööriistad
  • Tabeli sorteerimise võimalused, sorteerimise seaded
  • Automaatfiltrite kasutamine, keerukad filtrid ning andmebaasi­funktsioonid
  • Andmete analüüs risttabeli töövahendi abil
  • Risttabelile arvutuslike väljade lisamine
 • Andmete importimine PowerQuery töövahendi abil
  • Andmete importimine erinevatest allikatest
  • Andmete korrastamine analüüsiks
 • Andmete visualiseerimine
  • Andmete graafiline esitamine diagrammide abil, risttabeli alusel diagrammi loomine
  • Töölehe seaded ja väljatrükk
  • Andmete ja diagrammide kasutamine teistes rakendustes
 • Korduvate tegevuste automatiseerimine
  • Sissejuhatus makrodesse
  • Makrode lindistamine ja lihtsam redigeerimine
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kasutada Excelis sobivaid töövahendeid töös mahukamate andmetabelitega;
 • kasutada andmete analüüsimiseks risttabeli (PivotTable) töövahendit;
 • kasutada andmete importimiseks ja korrastamiseks PowerQuery töövahendit;
 • näha Excelis neid olukordi, mida oleks võimalik automatiseerida makrode abil ning koostada iseseisvalt lihtsamaid makrosid.
Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Exceli töökeskkonna ja töövõtetega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse tõend osaletud koolituspäevade kohta.