Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine

Aeg
05.06.2019 kell 09:00-16:00
06.06.2019 kell 09:00-16:00
Toitlustus
Pauside ajal kohv, tee ja suupisted, lõunal on võimalik käia TTÜ kohvikutes.
Kestvus
16 akadeemilist tundi
Teema
SQL päringukeel
Koolitaja
Silver Toompalu

SQL päringukeele kasutamise koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike SQL päringute koostamisega. Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste anda osalejatele piisav oskusteave SQL päringute koostamiseks, aga ka relatsioonilise andmebaasi struktuuri projekteerimiseks ning realiseerimiseks SQL päringukeele vahenditega.

Hinnale ei lisandu käibemaksu. OfficePoint OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

Soodustus ca 10%, kui broneerid rohkem kui kaks kohta korraga. Kui broneerid üle nelja koha korraga, siis on soodustus ca 15%.

Käsitletavad teemad
 • Sissejuhatus relatsioonilise andmebaasi projekteerimisse (andmete modelleerimine; võtmed, seosed, normaliseerimine; relatsioonialgebra).
 • Relatsioonilise andmebaasi loomine (üldised SQL keelereeglid, andmetüübid; andmebaasi ja tabelite loomine, kasutuselevõtt, kustutamine; tabeli struktuuri muutmine; andmete lisamine tabelisse, erinevad võimalused).
 • Päringute loomine (päringute tegemine ühest tabelist; tingimuste seadmine, sorteerimine, grupeerimine, agregaatfunktsioonide kasutamine; päringud mitmest tabelist, tehted päringutulemustega; alampäringute kasutamine; funktsioonide kasutamine päringutes).
 • Täiendavad võimalused (vaadete ja transaktsioonide kasutamine).
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad SQL päringukeele abil

 • luua andmebaase ja tabeleid, arvestades relatsioonilise mudeli põhimõtteid;
 • lisada ja muuta andmeid olemasolevates tabelites;
 • koostada päringuid ühest ja mitmest tabelist tingimustele vastavate andmete kättesaamiseks, kasutades vajadusel ka alampäringuid;
 • luua ja kasutada vaateid ning transaktsioone.
Eeldused
 • Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega ning orienteerub baastasemel relatsiooniliste andmebaaside valdkonna mõistetes.
Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse tõend osaletud koolituspäevade kohta.

 • Koolitus oli huvitav ja eriti meeldis, kuidas lisaks teoreetilistele teadmistele räägiti juurde ka praktilisi näiteid, mis võimaldasid teemasse paremini süveneda ja sellest aru saada.

  [Anonüümne osaleja]

Veel samal teemal