AC-02 Andmebaasirakenduste arendamine MS Access keskkonnas

Maht
20 akadeemilist tundi
Teema
Access
Koolitaja

Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kelle ülesandeks on keerukamate andmebaasirakenduste loomine MS Access vahenditega. 

Koolitusel saadakse teadmised ja praktilised oskused MS Accessi andmebaasidega töötamise põhimõtetest ja võimalustest uute andmebaaside loomiseks, keerukamate ja dünaamilisemate kasutajaliideste loomiseks ja väljundi kujundamiseks.

Käsitletavad teemad

Relatsioonilise andmebaasi projekteerimine ja tabelite loomine

 • Andmete modelleerimine
 • Võtmed, seosed, normaliseerimine
 • Andmete importimine
 • Andmete viiteterviklikkuse tagamine

Päringute loomine ja kasutamine

 • Päringud ühest ja mitmest tabelist
 • Tingimuste seadmine ja tulemuste sorteerimine
 • Parameeterpäringud
 • Tegevuspäringud
 • Päringute abil andmete lisamine, muutmine, kustutamine

Töö vormidega

 • Keerukamate vormide loomine
 • Vormi objektid ja nende omadused
 • Alamvormide kasutamine
 • VBA kasutamine objektidega seotud sündmuste programmeerimiseks
 • Makrode kasutamine tegevuste automatiseerimiseks

Aruanded

 • Aruannete loomine ühe ja mitme tabeli või päringu alusel
 • Alamaruannete loomine ja kasutamine
 • Alamaruande sidumine juhtaruandega

Lõppkasutaja rakenduse loomine

 • Menüüsüsteemi loomine
 • Rakenduse käivitusvormi ja töökeskkonna seadistamine
 • Andmete ja kasutajaliidese lahutamine
 • MS SQL või MySQL andmebaasiserveriga sidumine

Andmebaasi ja rakenduse hooldustööd ja seaded

Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kavandada relatsioonilise andmebaasi struktuuri;
 • luua tabelite struktuurid ja seosed keerukamate andmebaasilahenduste tarbeks;
 • koostada keerukamaid päringuid andmebaasist vajalike andmete saamiseks või andmete manipuleerimiseks;
 • luua keerukamaid vorme ja aruandeid, kasutades makrosid ja programmeerimiskeelt VBA;
 • luua lõppkasutaja rakenduse kasutajaliidese ning seadistada rakenduse sätteid.
Õppe maht

Koolituse raames läbitav õppe maht koosneb 15 ak tunni ulatuses auditoorsest tööst ning 5 ak tunni ulatuses iseseisvast tööst (sh kodused tööd, koolitusmaterjalide läbitöötamine koolituspäeva järgselt). 

Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega, vajalik on andmebaasitarkvara MS Access eelnev kasutamise kogemus, kasuks tuleb varasem kokkupuude VBA programmeerimiskeelega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus, soovi korral ka pabertunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.