AC-01 Andmebaaside loomine ja kasutamine MS Access baasil

Kestvus
15 akadeemilist tundi
Teema
Access
Koolitaja
Silver Toompalu

Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kelle ülesandeks on lihtsamate andmebaaside loomine, tüüpvormingute ja aruannete disainimine.

Koolitus annab teadmised ja praktilised oskused MS Accessi andmebaasidega töötamise põhimõtetest ja võimalustest uute andmebaaside loomiseks, lihtsamate andmesisestusvormide loomiseks ja aruannete kujundamiseks.

Käsitletavad teemad
  • Sissejuhatus relatsioonilistesse andmebaasidesse (tabelid, võtmed, seosed, normaliseerimine).
  • Tabelite loomine (andmeväljad ja nende tüübid, seoste kirjeldamine).
  • Päringute loomine ja kasutamine (päringud ühest ja mitmest tabelist, tingimuste seadmine, parameeterpäringud, tegevuspäringud, päringutega andmete lisamine, muutmine ja kustutamine).
  • Töö vormidega (lihtsa vormi loomine, vormi objektid ja nende omadused, alamvormide kasutamine).
  • Aruannete loomine ühe ja mitme tabeli või päringu alusel, alamaruannete kasutamine.
  • Andmebaasi hooldustööd ja seaded.
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

  • kavandada relatsioonilise andmebaasi struktuuri;
  • luua tabelite struktuurid ja seosed lihtsama andmebaasilahenduse tarbeks;
  • koostada erinevaid päringuid andmebaasist vajalike andmete saamiseks;
  • luua lihtsamaid vorme ja aruandeid infosüsteemi kasutajaliidese realiseerimiseks.
Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega, andmebaasitarkvara eelnev kasutamise kogemus ei ole vajalik.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse tõend osaletud koolituspäevade kohta.