Arvutiklassi rendi päring

Mobiilse arvutiklassi rent
*
*
*
*
*
*
*
Aadress, kus soovitakse arvutiklassi kasutada
Kas soovite klassi ülespanekut *
Märkige Jah, kui soovite, et seame arvutiklassi töövalmis
*
Vajalik tarkvara, tehniline kontaktisik jm vajalik taustinfo